Sunday, October 25, 2015

കൊതി.


ചൊവ്വയിൽ വെളളമുണ്ടന്നു പറയുമ്പോൾ
നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്
അവിടെ മഴയുണ്ടന്നോ
കടലുണ്ടന്നോ
പുഴയുണ്ടന്നോ
ഒഴുക്കുന്ന അരുവികളുണ്ടന്നോ
മരങ്ങളുണ്ടന്നോ
വയലുകളുണ്ടന്നോ
ചെടികളും പൂക്കളുമുണ്ടന്നോ
ജനിച്ചും ജീവിച്ചും കടന്നുപോകുന്നവരുണ്ടന്നോ...
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയു
വെളളത്തിനു ഇവയോടല്ലാതെ
മറ്റന്തിനോടാണ് കൊതി  ?

No comments:

Post a Comment