Saturday, October 3, 2015

കാഴ്ച

കണ്ണുണ്ടായിട്ടും അവരെ
കണ്ണില്ലാത്തവരന്നു വിളിക്കുന്നവരല്ലേ
കണ്ണു പൊട്ടൻ
നിങ്ങളൊന്നു നോക്കു
അവരുടെ മുഖത്തേക്ക്
അവർക്കുമുണ്ടല്ലോ രണ്ടു കണ്ണുകൾ.
ഇല്ലാത്തതു കാഴ്ച മാത്രം
എന്നിട്ടുമെന്തിനാ
ഭ്രാന്തൻ നാവുകൾ കൊണ്ട്
നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
കണ്ണില്ലാത്തവനെന്ന്!!!


No comments:

Post a Comment