കവിതകള്‍

ഇന്ന് ....!
പ്ളിംഗ്...!
ചുംബന സമരം
 രണ്ടു കവിതകൾ
സങ്കടം
മനസ്സ് ഹാജരുണ്ടോ...?
 കൂലി വേല
ഗാസ
 വട്ടൻ
കണക്ക്
ഹരണം
E-കവികളോട്
ഊമ
 മറുപുറം
 ശ്ശ്....! കട്ട് പവർ
സഹയാത്രികന്റെ പേകിനാവ്
മരം
കൂട്ട് കെട്ട്
പാവം ദൈവം
വൃത്തം മണ്ഡരി
മറയൂർ 0 km
തീരം.
 ഞാനും മരിച്ചു.
വിഷാദം
കള്ളമോതുന്നവര്‍ക്ക് 
വണ്ടിനെപ്പറ്റി പൂക്കള്‍ക്കെന്നും
നീയും നക്ഷത്രവും
നിന്നെ തേടിയുള്ള യാത്ര
നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക്
മുടി
ഭ്രാന്ത്
എവിടെ ?...
മഴ
എക്സ്ട്രാ
തോറ്റവരുടെ ഭൂപടത്തില്‍ നിന്ന്..
വേഗത
നീ വെട്ടിമാറ്റിയത്
ഏകാന്തത
തോറ്റഹൃദയം
സ്വപ്നം
മഴ
നീ പോയതില്‍ പിന്നെ ...
പ്രണയിനിയോട്... l
ദൈവത്തോട് ...
മായം
മഴ
  
ഞാനും നീയും    
തിരക്ക്
പദ്ധതി
 മനസ്സ്
പ്രണയം
 പന്ത് ജീവിതം
 മഴ
 സ്നേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം
 ദുഃഖം
നിന്നിലെ ശൂന്യതയില്‍
 ഓര്‍മകള്‍ വേദനിക്കുമ്പോള്‍

No comments:

Post a Comment